Pigeon อัลกอริทึม จัดอันดับเว็บไซต์ SEO และมีหน้าที่อะไร

Seo เป็นการเขียนบทความ เพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจที่จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ ซึ่งการจัดอันดับเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงได้เกิดการสร้างโปรแกรม Pigeon ขึ้นมา เพื่อใช้ในการจัดอันดับนั่นเอง รู้จักกับ Pigeon โปรแกรม Pigeon  เป็นโปรแกรมที่สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ฟรีทุกคนเลยล่ะ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย google จุดประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้ที่ทำการเขียนบทความนั้นได้มีการนำโปรแกรมนี้มาใช้เกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของลูกค้าที่เข้ามาใช้งานบนเว็บ เพราะตำแหน่งของลูกค้านั้นค่อนข้างสำคัญยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากลูกค้าต้องการค้นหาเกี่ยวกับร้านค้าหรือศูนย์ให้บริการต่างๆ ที่อยู่ใกล้ที่สุด