Pigeon อัลกอริทึม จัดอันดับเว็บไซต์ SEO และมีหน้าที่อะไร

Seo เป็นการเขียนบทความ เพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจที่จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ ซึ่งการจัดอันดับเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงได้เกิดการสร้างโปรแกรม Pigeon ขึ้นมา เพื่อใช้ในการจัดอันดับนั่นเอง

รู้จักกับ Pigeon

โปรแกรม Pigeon  เป็นโปรแกรมที่สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ฟรีทุกคนเลยล่ะ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย google จุดประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้ที่ทำการเขียนบทความนั้นได้มีการนำโปรแกรมนี้มาใช้เกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของลูกค้าที่เข้ามาใช้งานบนเว็บ เพราะตำแหน่งของลูกค้านั้นค่อนข้างสำคัญยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากลูกค้าต้องการค้นหาเกี่ยวกับร้านค้าหรือศูนย์ให้บริการต่างๆ ที่อยู่ใกล้ที่สุด ทางโปรแกรม Pigeon ก็จะยึดตำแหน่ง ของลูกค้าเป็นหลัก และจะแสดงผลของการค้นหาให้อยู่ใกล้กับลูกค้าได้มากที่สุด การทำงานก็จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ออกมา โดยที่มีการคำนึงถึงเว็บไซด์หลักในท้องถิ่นแบบที่มีคุณภาพ และเป็นเว็บที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด เพื่อที่จะแสดงผลให้กับลูกค้านั่นเอง

Pigeon ทำหน้าที่อะไร

หน้าที่หลักของโปรแกรม Pigeon นี้ก็จะเป็นการไม่แสดงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่อการตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของธุรกิจที่ไม่มีความสอดคล้องให้ถูกคัดออกไป รวมไปถึงการอ้างอิงตําแหน่งท้องถิ่น และการตั้งค่าหน้า Google ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

การใช้โปรแกรม Pigeon ในการเขียนบทความ seo เพื่อจัดอันดับนั้น ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใดที่อยากจะเขียนบทความให้ถูกจัดอันดับในรูปแบบที่ดีที่สุด ก็ควรที่จะเข้าไปใช้โปรแกรม Pigeon ในการตรวจสอบคุณภาพได้เลย และยังเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ รับทำ seo อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *